Türkçe Adult Forum  Video İşfsa Forumu  

Geri Git   Türkçe Adult Forum Video İşfsa Forumu > >


gaziantep escort gaziantep escort
twitter retweet hilesi
Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 12.Mart.2019, 02:44
Adulthikayeler Adulthikayeler isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Junior Member
 
Üyelik tarihi: 02.Aralık.2018
Mesajlar: 0
Standart Genç Misafirimiz Bölüm 4

Ak?am ba?ba?a kald???m?zda Selim’in söyledi?i gibi döllenmi? kilotu Dilek’e giydirmeyi denemek bile istemedim. Yapt?klar?ma ve ald???m zevke ra?men kar?m? k?skan?yordum. Bunda kendi katk?m olmas?na kar??n ikisine de k?zg?nl???m vard?. Zaten benim olmad???n? derhal anlard?. Benim o kadar dölüm gelmiyordu.*Ertesi gün Istek i?e gitmi? ben daha yataktan kalmam??t?m. Yatak odas? kap?s?n?n aç?ld???n? duydum. ?ortuyla Selim içeriye girdi. “A?bi sabahlar? çok azg?n oluyorum. Beni tekrar bo?altsana” dedi. Bu çocu?a hay?r demenin zaman? gelmi?ti. *Çekmeceden bir kilot al?p yan?ma geldi. Erkekli?i ?ortunun içinde kalk?kt?. Ayakta durup ?ortunu indirdi. Canavar tekrar ortaya ç?km??t?. Deli?i bir göz gibi bana bak?yordu. O kadar yak?n?mdayd? ki erkeklik kokusunu duyuyordum. Elime karimin kilotunu tutu?turup -Hadi a?bi ba?la, dedi. Hayat? boyunca her istedi?ini elde etmi? bir varlıklı çocu?unun güveniyle. Hay?r diyemedim. Yine g?d?klay?c? hareketlerle üstünde gezdirmeye ba?lad?m kilotu. Bir seremoni gibi yap?yordum. Bir elimle kavray?verdim onu yine. Kilotlu elimle de ta?aklar?n? avuclad?m. Bir yandan onlar? ok?arken, yara??n? s?vazlamaya ba?lad?m. ?lap diye tükürü?ünü ak?tt? yara??n?n üstüne. Ba??m? kald?r?p bakt?m “S?vazla a?bi. S?vazla ” dedi. Dedi?ini yapt?m. ?leri art s?vazlarken hafif hafif de k?v?r?yordum di?er yönde. “Dilek ablam?n am?n? anlatsana bana. ?ekli Nas?l? Tra?l? m??” -Dudakl?, dedim. Dar… Tahrik oldukça çok güzel ?i?iyor k?zar?yor. Çok güzel… Tamamiyle t?ra?l?… Hiç k?l yok. Kaymak gibi. -Oh A?bi delirteceksin beni. Ben de az?yordum yine.
-Tam senin yara??na lay?k Selim. S?ms?k? sarar senin bu canavar yara??n?. Sonuna kadar sok. Gir içine ta?aklar?na kadar sok. Çok beğeni ald??? inlemelerinden belliydi. Elimde gittikçe daha sertle?ti. Bir kaç dakika sonra f??k?rmaya ba?lad?. Yüzüme do?ru geliyordu. Ba??m? Refleksle çektim. Yast???n üstünde birikmeye ba?lad? dölleri. Tekrar çok çok geldi. “Ohhhhh!” diye soludu. E?ilip ?ortunu giydi. “Çok iyiydin a?bi. Ablam? sikmi? gibi hissettim valla.” dedi. Arkas?n? dönüp ç?kt? gitti. Ellerim ve yast?k döl içinde kala kald?m orada. ?çimden piç kurusuna küfürler edip kalkt?m. Ellerimi y?kad?m. Yast??? de?i?tirdim. Hiç bir ?ey olmam?? gibi bir kahve yap?p çal??ma masama gittim. Günün i?lerine ba?lad?m. Telefonlar, e-mailler, hesaplar. Kafam? biraz olsun Ba?ka tarafa çekti. Ö?leden sonra Sibel geldi. Tuhaf bir durumdu. K?z?n onlar? dikizledi?imi bilmesinden çok utand?m. O da bana Tar?k a?bi derdi. Çok rahatt?. “Tar?k a?bi bizi seyredecek mi?” diye sordu Selim’e. ” Sen nas?l istersen” dedi Selim.*“Heyecanl? olur. Seyretsin. Ama ellemece yok tamam m? Tar?k a?bi?” Gülümsedi.*Arkada??m?n k?z? bana neler diyordu.*“Tamam Sibel” dedim utanc?m? gülümsemeyle gizleyerek .*Bir birlerine sar?l?p arkaya do?ru yürüdüler. Ben de onlar? takip ettim. Bana*“sen Koltu?a otur*a?bi”*deyip yiyi?meye ba?lad?lar. Ayakta soydular bir birlerini. Sibel’in ç?plak vücuduna a?z?m?n sular? akarak bak?yordum. Onu elleyip ok?amay? o kadar çok isterdim ki. Selim’in güçlü elleri onun s?rt?n? ok?ay?p, pürüzsüz kalçalar?n? m?nc?klarken içim geçiyordu. Sibel’in minik dolgun dudaklar?n? ne güzel emiyordu. Ne ?ansl?yd? piç kurusu. Uzun uzun ayakta sevi?tiler. Ard?ndan Selim onu kanepeye uzatt?. Bacaklar?n?n aras?na ba??n? sokup am?n? emip yalamaya ba?lad?. Sibel defalarca “Selimmmmmm! Seliiiiiiiiiiiiiiiim!” diye hayk?rarak geldi gözlerimin önünde. Hep gelirken yüzü nas?l görünür diye merak ederdim. ?ste görmü?tüm. Çok güzel ve çok masumdu yüzü. Selim, o gelir gelmez yüzü koyun çevirdi Sibel’i. Sokacak m? acep diye merak ederken, poposunun biraz*alt?na*oturup dizlerini iki yan?na dayad? Sibel’in. Kalças?n?n aras?na gibi tükürdü. Yara??n? araya sokup iki yandan elleriyle içeriye do?ru s?k??t?rd?. Sandviç yapm??t? yara??n?. Gidip gelmeye ba?lad?. Yara?? büyük oldu?u icin ba?? s?k s?k d??arda görünüyordu. Çok beğeni ald??? belliydi bu ta? gibi kalçalar?n aras?na sürtmekten. 5-10 dakika sonra inleyip bo?almaya ba?lad?. ?lk f??k?ran döller Sibel’in saç?na geldi. Sonra s?rt?na. Sonra da beline. Sabah ben 31 çektirdi?imde görmemi? olsayd?m normal gelebilirdi ama hala bu kadar döl f??k?rtabilmesi bende ba?ka bir k?skançl?k yaratt?. Ben de kendiminkini ç?kartm?? sessizce 31 çekiyordum. Bu görünüm kar??s?nda dayanamad?m. Sesimi ç?kartmadan avcuma bo?ald?m. Onlar sarma? dola? uzand?lar bir süre. Sesimi ç?kartmadan bekledim öylece rahats?z etmemek için onlar?. Bir daha ki seferi garantiye almak istiyordum. ?
Ak?am Kar?m geldi?inde hiç bir ?ey olmam?? gibi üçümüz aş yedik . Sibel evine gitmi?ti. Yatakta Karim benimle tekrar Selim’i dü?ünerek sevi?mek istedi ama kald?racak halim yoktu. Ona giremedim, Sadece a?z?mla getirdim. Günde ikinci defa*” Seliiiiim” diyerek bo?alan bir kad?n? duymak tuhaf geldi. Ertesi gün benim büro günümdü erkenden ç?kt?m. Evden ç?k?nca sanki eski normal hayat?m hiç de?i?memi? gibi hissettim. Ofisteki ben her zamanki bendim. Hafta sonu da sakin olays?z geçti.*?
Pazartesi sabah? istek gider gitmez, daha ben yataktayken odan?n kap?s? tekrar aç?ld?. Gelen Selim’di. Uyuyup uyumad???ma bile bakmadan “A?bi tekrar çok azg?n kalkt?m” deyip çekmecede yeni bir kilot ç?kard?. Bu defaki kar?m?n pembe ipek kilotlar?ndan biriydi. Yan?ma gelip bana uzatt?.-A?bi Senden ba?ka bir ?ey isteyece?im bugün. Bunu giyip yüzü koyun yatsana n’olur. Istek ablay? düş edip Sibel’e yapt???m gibi sürtünüp bo?almak istiyorum.?
-Deli misin Selim. Hiç olur mu öyle ?ey?-A?bi çok azd?m valla.-Olmaz o?lum. Her ?eyin bir s?n?r? var.-A?bi, ne güzel anla??yorduk yaaa. Bak dün ne güzel seyrettin. Ho?una gitmedi mi? ?imdi k?z?n aç?s?ndan ya??yacaks?n olay?. Bir dahaki sefere daha çok beğeni al?rs?n seyrederken. Sibel’i tekrar seyretmen için ikna etmemi istersin de?il mi?Çocuk bunlar? söylerken bir yandan da ?ortumu indirmeye çal???yordu. O kadar israrl?yd?ki kar?? koyamad?m. ?ortumu ayaklar?mdan çekip ç?kart?verdi. Sonra ayn? kararl?l?kla kar?m?n kilodunu tek tek ayaklar?ma soktu. Direnmeme ra?men belime kadar çekmesi sadece birkaç saniye sürdü. -Hadi a?bicim dön arkan?. Yüzüstü yat.Bir yandan da beni tutup çevirmeye çal???yordu. Kar?? koymak çok zordu. Kendimi yüzükoyun yatarken buldum. Üstümde zorla giydirilmekten çarp?k çurpuk duran kilotu düzelttim. Sanki ona güzel gözükmem gerekliymi? gibi. -A?bi ne güzel parlaks?n sen yaaaa” dedi gülerek. K?ls?z parlak bir vücudum vard?. Ama ilk kere birinden iltifat olarak duyuyordum bunu. K?p?rdamadan öylece durdum. Hiçbir ?ey söylemiyordum. Selim de ?ortunu ç?kart?p ayni Sibel’e yapt??? gibi üstüme ç?kt?. Kilotu biraz kenara çekti. Öteki eliyle bolca tükürük s?va?t?rd? orama. O iri yara??n? kalçalar?m?n aras?na s?k??t?rd?. Çok tuhaf bir duyguydu bu. Ata biner gibi üstümdeydi. Yara??n? i?leri art oynatmaya ba?lad?. Hiç beklemedi?im ?ekilde ho?uma gitti?ini hissettim. Kalçalar?m?n içinin bu kadar duygulu olaca??n? ummazd?m. Hele deli?ime sürtmesi bana utanç verici bir haz verdi. ?çim ürperiyordu. Sikim uyan?yordu. Neyseki Selim göremezdi. Kula??ma Selim’in hayalindeki kar?ma söyledi?i sözler geliyordu. *-Oh Istek abla! Istek abla. Harika kalçalar?n var. Beni çılgın ediyorsun.?
Kalçalar?m? i?ki yandan s?k?ca kavram?? kal?n yara??n? çok güzel kayd?r?yordu arkamda. Yara??n?n bütün detaylar?n? hissediyordum. Gittikçe ?i?iriyor ve sertle?iyordu. Kalçalar?m? s?k??t?ran parmaklar? art?k can?m? yak?yordu. Solumas? daha artt?. Gelecekti art?k. Birazdan Sibel’e oldu?u gibi benimde üstüme f??k?rtmaya ba?lad? ilk f??k?ran döl enseme geldi. Bir yandan da kar?m? nas?l sikece?ini hayk?r?yordu. -Oh! Ablam! Harikas?n. Kalçalar?na vura vura koyaca??m sana! Bitti?inde bütün s?rt?m s?r?ls?klam olmu?tu. Yara??n? art çekerken, kalanlar da kalçalar?m?n aras?n? v?c?k v?c?k yapt?. “Ohhh” deyip kendini yata??n üstüne att? soluk nefese.-Iyiydi a?bi ya. Kusura bakma üstünü ba??n? rezil ettim ama emin ol deydi.?
Hiç yanıt vermedim. Çok çok kalmad? yatakta. Kalk?p gitti. Ben bir süre öylece yatt?m. Nas?l temizlenece?imi dü?ünüp, Selim’in bana yapt?klar?n? dü?ünmemeye çal???yordum. Ama ald???m zevkten de utan?yordum. Kalkt?m. Banyoya do?ru yürüdüm. Her ad?mda kalçalar?m?n aras?ndaki kayganl? farkediyordum. S?rt?mdan da a?a??ya do?ru süzülüyordu dölleri. Hal?y? mahvetmek için dikkatle yürüyordum. Kar?m?n döllenmi? kilotunu ç?kartmadan du?un alt?na girdim. Kalçalar?m?n aras?n? temizlerken ellerime bula?an Selim’in dölünü gayri ihtiyari dudaklar?ma götürdüm. Biraz tereddüt ettikten sonra dilimin ucuyla tad?na bakt?m. Ac? geldi tad?. Ama tekrar de hepsini emmeden edemedim. A?z?m?n içinde dola?t?rd?m. Yutup yutmamay? dü?ündüm. Kar?? koyulamaz bir his geldi. Ve yuttum. Neler oluyor bana. Bundan sonra ne yapacakt?m. Hiçbirini bilemiyorum. Bu Duygular içinde y?kan?p ç?kt?m.?
O gün kafam çok kar???kt?. Kafam? i?le da??tmaya çal??t?m. Neyseki yo?un bir gündü. Ne zamandan beri sonuçlanmas?n? bekledi?imiz büyük bir i?i bitirdik. Onun verdi?i ba?ar? duygusu kendimi toplamama yard?m etti. Ak?am Dilek’le de bir ?ampanya açarak kutlad?k.?
Sabah kar?m?n gitmesinden on dakika sonra Selim tekrar geldi.?
-Hadi a?bi tekrar yapal?m.?
?çimden yapma, bu çocu?a biraz haddini bildir diye bir ses geldi ama tam bilakis bu kere ben kendim soyunup Selim’in verdi?i*kilotu giydim. Kendi kendime yüzükoyun yatt?m. Selim tekrar üstüme ç?k?p, kar?m? düş edip kalçalar?m?n aras?na bo?ald?. ??ini halledip giderken bana,?
-A?bi bundan sonra zaman kaybetmemize gerek yok. Istek abla gidince sen derhal kilotlar?ndan birini giyip yüzükoyun yat beni öyle bekle. Geldi?imde sanki gerçekten oymu? gibi olsun.Piç kurusuna sinir oluyordum ama kar?? koyam?yordum. Sessizce “Olur” dedim.?
Ö?leden sonra Sibel geldi. Selim beni ça??rd?. Sabahtan azm??t?m kötü halde. Onlar sevi?irlerken kendimden geçerek 31 çektim.*?
Sonra ki sabah, dedi?i gibi Kar?m gider gitmez kilotlar?ndan birini giyip yüzükoyun yatt?m Selim’i beklemeye ba?lad?m. ?çeri girer girmez gördü?ü manzaradan ho?land???n? belli etti.-Offf! Harika. A?bi tam istedi?im gibi i?te.?
Makyaj masas?na gidip Dilek’in parfümlerinden birini ald? ve üstüme s?kt?. Her zamanki gibi beni tükürükleyip kalçalar?m?n aras?nda gidip gelmeye ba?lad?. Bu kere uzun süre yapmas?na ra?men hala gelmiyordu. Ben de gittikçe daha çok tahrik oluyorum. Deli?imin ürperdi?ini hissediyordum. Kalçalar?m? ona do?ru kald?r?p indirdi?imi farkettim. Selim çok azm??t?. Kar?m?n am?n? sikece?ini hayk?r?yordu. Kalçalar?m? s?k??t?rmay? b?rak?p tokatlamaya ba?lad?. ?ki yanl? 4-5 tokattan sonra yara??n? art çekti. ?leri kaymas? gelirken bir rötar oldu. ?lap diye tükürdü?ünü hissettim yar???mda. Ard?ndan hissetti?im ?ey dayan?lmaz bir ac?yd?. O koca yara??n? darac?k göt del?ime sokuvermi?ti. Beynimde ?im?ekler çakt?. Kaçmaya çal??t?m. Üstüme uzan?p beni k?sk?vrak tuttu. ?kinci darbede Yara??n? tamam?n? soktu içime. ac?dan k?vran?yordum.*-ÇIKART SEL?M! ÇIKART! N’APIYORSUN. ÇOK ACIYOR. ÖLDÜRECEKMISIN BEN?? ÇOK ACIYORRRRRRR!?
Bu kere o bir ?ey söylemiyordu. Kula??m?n dibinde hayvan gibi sesler ç?kart?p beni sikiyordu. Bir kaç dakika ald? içime bo?almas?. Ac?ya ra?men sikimin inmedi?ini hatta daha sertle?ti?i farkettim. Üstüme y???ld?.Birazdan yana atti kendini. Bir süre hiç konu?mad?k. Sessizli?i ben bozdum. Bozuk bir sesle,-Neden yapt?n bunu, Selim?*?
-Çok azm??t?m a?bi. Bi delik laz?md?. S?rf sürterek yapmaya dayanam?yor art?k. Sibel’e de yaz?kti bunu yapmak. Asl?nda isteyerek yapmad?m. Ama o kadar azdim ki. Orada bir delik varken girmemek aptall?k gibi geldi.*-Selim çok ac?d?. Hala ac?yor. Onun ötesinde bana ne yapt???n?n fark?ndam?s?n.Gülmeye ba?lad?.-Hakl?s?n a?bi ya. Götünü siktim senin.*?
Çok bozulmu?tum.?
-Selim gülünecek bir ?ey oldu?unu sanm?yorum ben.*?
-Hakl?s?n a?bi ama *bi de benim aç?mdan bak. “Tarik a?bimin” götünü siktim. Çocukken beni azarlar, itip kakard?n?z yaramazl?k yapt???mda. ?imdi ?u haline bak. Barsaklar?nda dölüm, *sikilmi? halde yanimda yat?yorsun.?
K?zg?nl???mdan ne yapacag?m? bilemiyordum. A?z?m? açsam a?layacak gibi hissediyordum. Tekrar de ona bir ders verici a??r bir ?ey söyleyecektim.*-Bak Selim…*?
Diye tam a?z?m? açm??t?m ki o kadar pompalanmaktan içimde biriken hava osuruk sesiyle ç?kt?. Bunun üstüne Selim’e haddini bildirecek ne söyleyebilirdim ki. Daha çok Gülmeye ba?lad?.-A?bi iyi pompalam???m seni ha!K?ç?ma bi ?aplak att?. reflexle kendimi s?k?nca bir osuruk sesi daha ç?kt?. Bu defaki daha azd?. Gülerek,-Iyiydin A?bi. Ne yalan söyliyeyim. Tekrar sikmek için can at?yorum seni.?
-Hadi git art?k Selim. Ç?k git. Yapt?n yapaca??n?.?
-Tamam A?bicim. Yarin sabah ayni ?ekilde bekle beni. Tamam m???
-Siktir git Selim. Diyebildim sinirden titreyen sesimle. Odadan ç?karken hala gülüyordu.O gün i? yapacak durumda de?ildim. Ç?kt?m sokaklarda bo? bo? dola?t?m. Ne yapaca??m? bilmiyordum. Bu karars?zl?k sabah uyan?ncaya kadar sürdü. Büyülenmi? gibi kalkt?m. Kar?m?n bir kilotunu seçip giydim. Kar?m?n parfümünü s?kt?m üstüme. Yüzükoyun yat?p Selim’i beklemeye ba?lad?m. Sanki ba?ka türlü davranamayaca??mdan yüzde yüz eminmi? gibi geldi. Beni o ?ekilde sikti ve gitti. Hiç konu?mad?k. Ondan sonraki günlerde de bu bir rutin oldu. Onun sabah azg?nl???n?n çaresiydim. Baz? ö?leden sonralar? Sibel gelince de beni ça??r?yordu. Sal? ak?am?, evde ertesi gün ofise gidece?imi Selim’in de duyaca?? ?ekilde söz konusu ettim ki hat?rlas?n gelmesin diye. Per?embe sabah? uyan?p heyecanla kilotu giydim tekrar parfüm sürünüp yüzükoyun yatt?m. 15 dakika geçmi? Selim gelmemi?ti. 20 dakika. 30 dakika. Hala yok. Ben öyle yüzükoyun onu bekliyorum piç kurusu gelsin de beni sikip rahatlas?n diye. 45 dakika sonra düş k?r?kl??? içinde gelmeyece?ini anlad?m. Aç?kcas? Selim’e vermeye çok al??m??t?m. Beni istemesi, sikmesi ba??ml?l?k yapm??t?. Üstüme bir ?ey giyip onun bölümüne do?ru yürüdüm. Kap?s? kilitliydi. ?yice bozuk bir halde döndüm. Devam? var.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
bölüm, genç, misafirimiz

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB kodu Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Açık

Forum Jump


Tüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:05.


2019 wityou.net Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.36 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
ankara escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara çankaya escort kızılay escort ankara eskort gaziantep escort bayan gaziantep escort adana escort escort eryaman eryaman escort